Įvadinė dalis

Pirmiausiai vaikus supažindiname su kortelės dizainu. Vėliau jiems parodome, kaip jungčių pagalba korteles galima sujungti, kaip korteles galima pridėti viena šalia kitos.

Kortelė
Kortelė (3D)
Sujungimas (3D)
Kortelės. Viena šalia kitor (3D)
Kortelės. Nugarėlė prie nugarėlės (3D)
Skaičių sudėliojimas (3D)