Wprowadzenie

Zacznij od pokazania jak klocki są zaprojektowane. Potem pokaż jak można łączyć klocki i jak ustawiać je względem siebie.

Klocek
Klocek - 3D
Sujungimas - 3D
Łączenie liczbozłaczką – 3D
Zestawianie plecami do siebie – 3D
Budowa liczby – 3D