Wprowadzenie – 4. Zestawianie plecami do siebie 3D – obracać