Wydruki

Poznaj klocki Newmero

KLOCEK
Materiał: Klocki
Wydrukuj różne zdjęcia klocków.

Ćwiczenia – (zalecane dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat)

PRZYJACIELE DZIESIĄTKI
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dziecko, które pary łączą się w dziesiątkę (przyjaciele dziesiątki)
– Nauczyć dzieci, które cyfry nie sumują się do 10.

O ILE WIĘCEJ?
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci, że dwie cyfry różnią się od siebie nie tylko symbolem i nazwą, ale przede wszystkim wartością.
– Nauczyć dzieci jak znajdywać różnicę między cyframi i jak znajdywać odpowiedź na pytanie „O ile jest większa jedna cyfra od drugiej?”
– Wprowadzenie odejmowania na pierwszych, bardzo prostych przykładach.

SEKWENCJE
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci rozpoznawania wzorów w sekwencjach kolorowych klocków.

LICZENIE DO 20
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci liczyć do 20.
– Nauczyć dzieci, że liczby od 11 do 19 składają się z 10 i odpowiedniej ilości jedności
– Nauczyć dzieci, że 20 to następna dziesiątka po 10, że są to dwie dziesiątki.

BINGO
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci rozpoznawania symboli cyfr, aby potrafiły skojarzyć to co słyszą np.. „pięć” z symbolem „5”.

DODAWANIE CYFR
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci dodawania cyfr, których suma nie przekracza 10.
– Nauczyć dzieci dodawania cyfr, których suma równa się lub przekracza 10.
Uwaga: przed tym ćwiczeniem warto z dziećmi zrobić ćwiczenie „Liczenie do 20”.

MINIMARKET
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci jak wyliczyć różnicę między dwiema cyframi poprzez liczenie od najmniejszej do największej..

BIEG PO LICZBY
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Połączenie zajęć ruchowych z zadaniami matematycznymi, aby rozruszać dzieci w czasie nauki.

Ćwiczenia – (zalecane dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat)

ŻYRAFA GEORGE
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Pomoc dzieciom w wypracowaniu strategii dodawania cyfr i liczb, które „łatwiej”dodawać np.. „przyjaciele dziesiątki”.
– Nauczyć dzieci jak rozdzielać dziesiątki i setki aby odejmowanie było łatwiejszym działaniem.

SUPERMARKET
Materiały: Dla nauczyciela i dla ucznia

Cel ćwiczenia:
– Nauczyć dzieci jak wyliczyć różnicę między dwiema liczbami poprzez liczenie od najmniejszej do największej.
– Nauczyć dzieci, że różnicę („resztę”) można „zbudować” na różne sposoby.