Print

Introduktion til brikkerne

BRIKKEN
Materiale: Brikker
Print forskellige billeder af brikkerne.

Øvelser - (typisk 3-6 år)

10’ER VENNER
Materiale: Lærer og Elev

Formål med øvelsen:
– At lære børn hvilke par er 10’er venner
– At lære børn hvilke par ikke er 10’er venner og hvorfor de ikke er det

HVOR MEGET STØRRE?
Materiale: Lærer og Elev

Formål med øvelsen:
– At lære børn at to tal er forskellige fordi deres værdi er forskellige, ikke bare fordi de hedder noget forskelligt
– At lære børn at finde afstanden mellem to små tal – ”hvor meget større er det ene tal end det andet?”
– At få den første forståelse of begrebet ”minus”.

MØNSTRE
Materiale: Lærer og Elev

Formål med øvelsen:
-At lære børn genkende mønstre i en række farvede brikker

TÆL TIL 20
Materiale: Lærer og Elev

Formål med øvelsen:
– At lære børn at tælle til 20
– At lære børnene at tallene 11 til 19 består af en 10’er og nogle 1’ere
– At lære børn at 20 er den næste ”10’er” efter 10 – nemlig ”to 10’er”

TAL-BINGO
(materiale bliver snart oversat)
Materiale: Lærer (engelsk) and Elev (engelsk)

Formål med øvelsen:
– At lære børn af afkode lyden/navnet af et tal – fx når der høres “fem”, er der tale om symbolet “5”.

SMÅ ADDITIONER
(materiale bliver snart oversat)
Materiale: Lærer (engelsk) and Elev (engelsk)

Formål med øvelsen:
– At lære børn at lægge små tal sammen, som tilsammen giver mindre end 10.
– At lære børn at lægge små tal sammen, som tilsammen giver 10 eller mere.
BEMÆRK: øvelsen “Tæl til 20” bør laves før denne øvelse.

MINIMARKED
(materiale bliver snart oversat)
Materiale: Lærer (engelsk) and Elev (engelsk)

Formål med øvelsen:
– Lære børn at finde differensen mellem to små tal ved at tælle fra det mindste til det største.

LØB EFTER TAL
(materiale bliver snart oversat)
Materiale: Lærer (engelsk) and Elev (engelsk)

Formål med øvelsen:
– Inddrage fysisk bevægelse i forskellige lege og øvelser, der involverer tal, for at aktivere børnene i undervisningen.

Øvelser - (typisk 6-8 år)

GIRAFFEN GEORG
Materiale: Lærer og Elev

Formål med øvelsen:
– Udvikle additionsstrategier til at lægge tal sammen – hvilke lægges ”nemmere” sammen, fx 10’er venner
– Lære at ”knække” 10’ere og 100’ere når der skal trækkes noget fra

SUPERMARKEDET
(materiale bliver snart oversat)
Materiale: Lærer (engelsk) and Elev (engelsk)

Formål med øvelsen:
– Lære børn at finde differensen mellem to små tal ved at tælle fra det mindste til det største.
– Lære børn at differecen (“byttepengene”) kan “bygges” på mange forskellige måder, gennem optælling af et begrænset sæt tal (“mønter og sedler”).