Spausdinimui

Susipažinimas su Newmero kortelėmis

Newmero KORTELĖ
Medžiaga: Trumpas kortelių pristatymas
Žemiau rasite medžiagą užsiėmimams: instrukcijas mokytojams (-oms) ir užduotis vaikams. Medžiagą galima atsipausdinti ir naudoti pamokų / užsiėmimų metu.

Užsiėmimai (3-6 metų vaikams)

10 -UKO DRAUGAI
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus, kurios poros skaičių draugauja su skaičiumi 10.
– Supažindinti vaikus, kurios skaičių poros nedraugauja su 10 ir kodėl.

KIEK DIDESNIS?
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Supažindinti vaikus, kad skaičiai yra skirtingi ne todėl, kad jų pavadinimai skiriasi, tačiau todėl, kad jų reikšmės skiriasi.
– Išmokinti vaikus rasti skirtumą tarp dviejų skaičių – “kiek vienas skaičius yra didesnis už kitą skaičių?”
– Susipažinti su atimties sąvoka “minus”.

SEKOS
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus spalvotų kortelių eilėje atpažinti sekas.

SKAIČIUOKIME IKI 20
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus skaičiuoti iki 20.
– Supažindinti vaikus, kad skaičiai nuo 11 iki 19 susideda dešimties (10) ir vienetų.
– Supažindinti vaikus, kad 20 yra sekanti dešimtis (10) po 10 ir galime pavadinti – “dvi dešimtys”.

SKAIČIŲ BINGO 
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus atpažinti ištartą skaičių ir susieti su atitinkamu parašytu skaičiumi (simboliu), pvz. girdint skaičių “penki”, jį susieti su parašytu skaičiumi “5”.

MAŽOJI SUDĖTIS
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus sudėti skaičius, kurių suma bus mažesnė nei 10.
– Išmokinti vaikus sudėti skaičius, kurių suma lygi ar didesnė nei 10.
– pastaba: užduotis “skaičiuoti iki 20” gali būti atliekama prieš šią užduotį.

PARDUOTUVĖ
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Išmokinti vaikus nustatyti skirtumą tarp dviejų mažų skaičių, skaičiuojant iš eilės nuo mažiausio iki didžiausio skaičiaus.

BĖGIMAS PASKUI SKAIČIUS
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Apjungti judrius žaidimus ir skaičių mokinimąsi kartu. Taip paskatinti vaikus aktyviai įsitraukti į mokinimosi procesą.

Užsiėmimai (6-8 metų vaikams)

ŽIRAFA DŽORDŽAS
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Supažindinti vaikus  su galimomis sudėties strategijomis, pvz. atrasti skaičius, kurie susideda lengvai – 10-uko draugai.
– Išmokinti suskaidyti , po to atimti mažą skaičių.

PREKYBOS CENTRAS
Medžiaga: Mokytojui ir Vaikams

Užduoties tikslai:
– Skaičiuojant nuo mažiausio iki didžiausio skaičiaus, išmokinti vaikus nustatyti skirtumą tarp dviejų skaičių.
– Parodyti vaikams, kad skirtumą (“grąžą”) galima paskaičiuoti pridedant atitinkamą  kiekį skaičių (“monetų ir blanknotų”).